ایمیل پشتیبانی info@rooyansystem.net
 تلفن های تماس با ما 02188207637 - 02188202685 - 02188789645 - 02188201295 02188783962 - 02188786012
insta 36d6dadfcd14cca14bf53c9352ca2db3  link 2175f0cc927ecd687c92e3a20e7fb150    
   
این سیستم می‌تواند شرایط مناسبی جهت سازماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل و ارتقا نیروی انسانی را فراهم نماید.
منابع انسانی
Slider

با اهمیت‌ترین و با ارزش‌ترین سرمایه هر سازمان یا موسسه، نیروی انسانی می‌باشد. هدایت و مدیریت این بخش از حساس‌ترین و موثرترین وظایف است. داشتن اطلاعات مناسب و به موقع از پرسنل، کمک شایان به مدیریت جهت بهبود وضعیت نیروی انسانی می‌نماید.

این سیستم بخشی از سیستم یکپارچه بوده و میتواند شرایط مناسبی جهت سازماندهی، برنامه ریزی، کنترل و ارتقاء نیروی انسانی را فراهم نماید.

تمامی حقوق محفوظ است
طراحی و توسعه: نونگار پردازش