ایمیل پشتیبانی info@rooyansystem.net
 تلفن های تماس با ما  02188779931 - 02188885277 - 02188795096
   
   
محاسبه انحرافات بودجه و تعیین وضعیت مساعد و نامساعد بودجه
بودجه
Slider

بودجه‌بندی ابزار سازماندهی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص منابع کمیاب مالی است و بودجه فرآیندی است که از طریق آن سازمان‌ها و موسسات می توانند سیاست‌های خود را اجرا و فعالیت‌های خود را به صورت موثر برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل خود را تحقق بخشند.

در راستای تحقق این اهداف سیستم بودجه به عنوان یک جزء از سیستم یکپارچه اطلاعات تهیه و پیاده‌سازی گردیده است.

تمامی حقوق محفوظ است
طراحی و توسعه: نونگار پردازش