ایمیل پشتیبانی info@rooyansystem.net

 تلفن های تماس با ما  

                      رویان سیستم:22059631-22023622

       

insta 36d6dadfcd14cca14bf53c9352ca2db3  link 2175f0cc927ecd687c92e3a20e7fb150    
   
محاسبه انحرافات بودجه و تعیین وضعیت مساعد و نامساعد بودجه
بودجه
Slider

بودجه‌بندی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سازماندهی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص منابع مالی است و بودجه فرآیندی است که از طریق آن سازمان‌ها و موسسات می توانند سیاست‌های خود را اجرا و فعالیت‌های خود را به صورت موثر برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل خود را تحقق بخشند و شامل نظارت مستمر و کنترل دقیق بر فرآیندهای مربوط به بودجه‌بندی، کنترل محدودیت‌های موجود، از مرحله تصویب تا پرداخت است.

در راستای تحقق این اهداف سیستم بودجه به عنوان یک جزء از سیستم یکپارچه اطلاعات تهیه و پیاده‌سازی گردیده است.

 

تمامی حقوق محفوظ است
طراحی و توسعه: نونگار پردازش