ایمیل پشتیبانی info@rooyansystem.net

 تلفن های تماس با ما  

                      رویان سیستم:22059631-22023622

       

insta 36d6dadfcd14cca14bf53c9352ca2db3  link 2175f0cc927ecd687c92e3a20e7fb150    
   
سیستم حسابداری تجمیعی بعنوان عضوی از سیستم یکپارچه وظیفه تجمیع اطلاعات حسابداری شرکت های گروه را بر عهده دارد.
حسابداری تجمیعی
Slider

در یک سیستم یکپارچه، حسابداری مالی بعنوان جزء نهایی؛ منعکس کننده نتایج فعالیت یک سازمان می باشد.

چنانچه سازمان مورد نظر متشکل از چندین شرکت گروه باشد، نیاز به تجمیع اطلاعات امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

سیستم حسابداری تجمیعی بعنوان عضوی از سیستم یکپارچه وظیفه تجمیع اطلاعات حسابداری شرکت های گروه را بر عهده دارد.

تمامی حقوق محفوظ است
طراحی و توسعه: نونگار پردازش