ایمیل پشتیبانی info@rooyansystem.net

 تلفن های تماس با ما  

                      رویان سیستم:22059631-22023622

       

insta 36d6dadfcd14cca14bf53c9352ca2db3  link 2175f0cc927ecd687c92e3a20e7fb150    
   
ماژول حقوق و دستمزد رویان افزار پارس با ارائه ساختاری مناسب؛
امکان مدیریت تمامی متغیرهای مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.
حقوق و دستمزد
Slider

hoghough

مدیریت منابع انسانی از مهم‌ترین فرآیندهای سازمانی است که در جهت بهبود عملکرد پرسنل و در نتیجه مدیریت صحیح بر افراد درون سازمان برپایه قوانین و دستورالعمل ها برای دستیابی به اهداف بلند مدت به کار می‌رود، ماژول حقوق و دستمزد رویان افزار پارس راهکاری مهم برای مدیریت سرمایه انسانی و همینطور هزینه یابی صحیح حقوق و دستمزد و مخارج وابسته به آن است.

ماژول حقوق و دستمزد رویان افزار پارس با ارائه ساختاری مناسب؛ امکان مدیریت تمامی متغیرهای مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد را به مشتریان خود ارائه می‌دهد و با ارائه گزارش های مناسب و کارآمد مدیران سازمانها را یاری می دهد. امکاناتی مانند ثبت و نگه داری اطلاعات پرسنل، ثبت ورود خروج کارکنان، نظارت بر ماموریت ها، نظارت بر مرخصی ها، برنامه ریزی آموزش پرسنل و هزینه های مربوط به آن و تعیین شیفت های کاری و میزان فعالیت پرسنل، احکام گروهی، صدور فیش حقوقی، میزان مرخصی ها و ماموریت ها و ... و در کنار آن قابلیت هایی مانند تعریف قوانین کار، ابلاغیه‌های سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و به صورت یکپارچه با دیگر ماژول های مربوطه در جهت سهولت مدیریت و نظارت بر پرسنل سیستمی کارآمد برای جبران خدمات پرسنل و کنترل هزینه های سازمان به شمار می رود.

 

 

 


تمامی حقوق محفوظ است
طراحی و توسعه: نونگار پردازش